25.02.20Full Council - 26/02/2020
Full Council - 26/02/2020
Tue, 25th Feb 2020 - 03:06
Powered By Powered By Civico.
Meeting of the full Council Following a complaint made by the 3 Cowbridge Ward Members (Cllrs. Cox, Jarvie and Parker) regarding a comment made by Cllr Kemp during the 26 February 2020 Council Meeting and relating to the 3 Members, Cllr Kemp has retracted his comment and the webcast of the Meeting has been muted at the relevant point. Yn dilyn cwyn a wnaed gan 3 Aelod o Ward Y Bont Faen (y Cynghorwyr Cox, Jarvie a Parker) ynghylch sylw a wnaed gan y Cyng. Kemp yn ystod Cyfarfod y Cyngor ar 26 Chwefror 2020 ac yn ymwneud â'r 3 Aelod, mae'r Cynghorydd Kemp wedi tynnu ei sylw a'r gweddarllediad yn ôl. tawelwyd y Cyfarfod ar y pwynt perthnasol.